Kövess minket:
Eseménynaptár
2019. november
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Összes esemény ›

Öko iskola

„A MA KÖRNYEZETI NEVELÉSE A HOLNAP ÉLETLEHETŐSÉGÉT ALAPOZZA MEG!”  
Drávai Mári

Intézményünk már 1996-tól kezdődően fontosnak tartotta a fenntarthatóság beépítését a pedagógiába. Az iskola épített és természeti környezete, épülete tükrözi a természet-közeli, ökológiai szemléletű gondolkodás fontosságát. Iskolánk szép zöldövezeti környezetben fekszik, amely erősíti a tanulókban a környezet iránti felelősségteljes gondolkodás kialakulását, elősegítve a fenntarthatóság pedagógiai értékéinek megtartását. Az organikus –és a modern építészet jegyeit magán viselő impozáns, fa elemekkel díszített belső tér szintén sugallja a természettel való harmonikus kapcsolatunkat. Oktató-nevelő munkánkkal olyan környezeti szemléletmód formálására törekszünk, amelynek birtokában megőrizhetjük a jövő generációja számára a Föld és ember egységét. Mindenekelőtt azt kívánjuk elérni, hogy gyermekeink, a környezet ismerete mellett annak megóvására, szeretetére, védelmére váljanak képessé.

A fenntarthatóság fontosságát felismerve a budapesti Corvinus Egyetem Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek tanszékével közösen részt vettünk a felsőfokú ökológiai menedzserasszisztens képesítés teljes tananyagának, tematikájának kidolgozásába.

Az iskola képzési kínálatába 2004-ben felvettük a környezet és természetvédelmi szakmunkás, valamint a biogazdálkodó képzéseket. A szakképesítés gyakorlati és elméleti bázisának fontos pillérét jelentő személyi feltételeihez megteremtettünk annak tárgyi feltételrendszerét is.

 AZ ÖKOISKOLAI ÉVEK SORÁN VÉGZETT TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEINK:

Legfontosabb eredménynek tekintjük az iskola kiemelkedő, ökológiai szempontból is egyedülálló impozáns megjelenését, és a fenntarthatóság fontosságát egyértelműen közvetítő szerepét más intézmények, és a régió lakossága számára. Az ökoiskolai működésünk során végzett tevékenységeink minden szegmense eredmény, amelynek megvalósulása a környezet –és természetvédelem iránt elkötelezett tanár-diák együttműködés nélkül elképzelhetetlen lenne. Mindezen eredmények iskolánkat a régió egyedülálló szellemi –és az ökológiai gondolkodás központjává emelte.

KIEMELT EREDMÉNYEINK AZ ÖKOISKOLA MUNKA TERÉN:

További fontos feladatunknak tekintjük, hogy gyermekeink a környezet ismerete mellett annak megóvására, szeretetére, védelmére váljanak képessé. Olyan programok szervezésére törekszünk, amelyek közvetlen környezetük értékeit megismertetik a tanulókkal, hogy azt szeretetből és meggyőződésből őrizzék meg (például az iskola, a parkolóhelyek, tanműhelyek környékének rendben tartása, kertjeinek művelése, stb.). Az évszakhoz kapcsolódóan rávezetjük a tanulókat a természet közeliségére, ember és természet kapcsolatára is.

Környezeti nevelés, világszerte terjed, de ennél szélesebb, tágabb jelentéssel rendelkező fogalom a fenntarthatóság. Ennek központi gondolata a „környezeti polgárrá” nevelés, azaz a természeti, az épített, a társas-társadalmi környezet fenntarthatósága (és ezen belül a fenntartható fejlődés, a fenntartható fogyasztás) érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása diákjainkkal. Ezen vágyaink megvalósulásához az Ökoiskola megfelelő keret biztosít, és biztosíthat a jövőben is. Munkánk elismeréseként 2006-ban és 2009-ben ÖKOiskola cím, 2012-től Örökös ÖKOiskola cím viselésére váltunk jogosulttá.

Komoly előrelépést jelentett iskolánkban az ÖKO-park megvalósítása is, amelyben egy kb. 100 m2 felületű tó is helyet kapott. A tavon két, fából készült, ívesen kialakított híd vezet át. Az ÖKO-park meglévő növényállományának beszerzése az iskola kapcsolatrendszerében meghatározó szerepet játszó szülői segítségnek, a telepítési munka pedig a saját tanulóink és pedagógusaink munkájának köszönhető. A park létesítésének indoka az ökológiai szemléletű, fenntartható környezeti nevelés megtartása, élénkítése; az oktatási bázisterület nagyságának-, az egyedi, egészséges természeti környezet zöldfelületének növelése; az iskolai környezet ökológiai, használati és esztétikai szerepének kihangsúlyozása; a képzési területek közötti interdiszciplináris kapcsolat megvalósítása.

         

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva