VÖSZ

Vályi Öregdiákok Szövetsége

 

2017. október 19-én a Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma aulájában ünnepélyes keretek között megalakult a Vályi Öregdiákok Szövetsége (VÖSZ).

Az alakuló rendezvényen megjelent 21 fő egykori vályis tanuló, akik a szervezet alapító tagjaiként megválasztották a szervezet első ügyvivőit Kovács Gabriella, Staudt Renáta, Furján Balázs és Szabó József személyében.

A szervezet célja:

 • az iskola és a végzett tanulók kapcsolattartásának intézményesítése,
 • öregdiákok közötti több generáción átívelő kapcsolatápolás,
 • az régi diákok és egykori tanáraik közötti kapcsolattartás segítése,
 • az egykori diákok és a jelenlegi tanulók közötti kapcsolatok kialakítása.

A VÖSZ tagjai vállalják:

 • tartják a kapcsolatot anyaintézményükkel,
 • tapasztalataikkal, javaslataikkal segítik az iskola munkáját,
 • személyes példamutatásukkal, emberi magatartásukkal példaképül szolgálnak a felnövekvő nemzedéknek,
 • törekszenek az iskola jó hírének megőrzésére és erősítésére.

A VÖSZ tagjai jogosultak:

 • tájékozódni az iskola életéről, programjairól,
 • részt venni az iskola szakmai, kulturális, sport és egyéb rendezvényein,
 • közösségépítő alkalmakat szervezni a volt vályis diákok és tanáraik körében,
 • eseti vagy rendszeres támogatást nyújtani az iskola és/vagy az öregdiák szövetség működéséhez az iskola „Tamási Szakképzéséért” Alapítványán keresztül.

Az iskola vállalja:

 • folyamatosan ápolja a kapcsolatot az öregdiák szervezettel, támogatja azt céljai megvalósításában,
 • segíti a szervezet működését a technikai feltételek biztosításával,
 • tájékoztatja a VÖSZ tagjait az iskola szakmai, kulturális, sport és egyéb rendezvényeiről,
 • a VÖSZ számára a honlapján külön oldalt működtet a VÖSZ tagok tájékoztatására,
 • biztosítja a támogatásoknak az adományozó akaratával megegyező felhasználását.

A Szövetség tagjai lehetnek a Vályi Péter Szakképző Iskolában és jogelődjeiben végzett egykori tanulók, akik a fenti célokat és kötelezettségeket elfogadják.

Tagsági jogviszony regisztrációval létesül. A regisztráció ingyenes és határozatlan időre szól.

A regisztrációs lehetőséget az iskola a honlapján elektronikusan biztosítja.