Tehetséggondozás

A program összefoglalója

1. Mottó: „Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá a virággá váljon, amivé fejlődni képes.” Thomas Gordon

A projekt tevékenysége: Tehetséges fiatalok speciális frusztrációjának, környezetével kialakult konfliktusainak feloldását segítő program, csoportfoglalkozás

Előzmény: Hosszabb idő telik el, míg az iskolánkba érkező eltérő társadalmi státuszú fiatalok egy jó közösséggé érnek össze. Azonban nem mindig sikeres ez a folyamat. Iskolánkban felülreprezentáltak a különböző tanulási, magatartási problémákkal küzdő fiatalok, akik maguk is többféle etnikai kisebbséget képviselnek. Ez a sokszínűség nehezíti az „összetalálkozásukat” ugyanakkor sok lehetőség is rejlik ezekben a sajátosságokban. Ezekből az adottságokból származó konfliktusokat szeretnénk lerövidíteni, élmény dús találkozásokká átformálni, ehhez a kulcsembereket, a tehetséges kommunikátorokat megkeresni, beazonosítani, felkészíteni. Számukra a kiválasztás után célirányos konfliktuskezelő, frusztrációs toleranciát növelő csoportfoglalkozásokat tartunk.

Célcsoport:

15-17 éves korosztály;

Célunk:

 • Váljanak képessé asszertív kommunikációra; kialakítása,
 • Stressz-tűrő képességük fokozódjon;
 • Önmaguk asszertív reprezentálásával kapcsolatos élmények szerzése,
 • Közösségfejlesztővé válás multikulturális környezetben;
 • Stressz-tűrő képességük fejlesztése;
 • Reakciók tudatosabb kontrolljával a proaktivitásuk növelése;

 Módszerek: 8 x 2 órában kiscsoportban tapasztalati tanulás eszközeivel, helyzetgyakorlatokban, saját élményen át dolgozzuk fel az élményeket.

   2. Mottó: Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho

Projekt tevékenysége: Tehetség felderítés területeihez kapcsolódó játékos kreatív program

 Előzmény: Iskolánkban minden új tanévben tartunk 2 nap startnapokat, aminek szerepe elsősorban a közösségépítés. Olyan kreatív közösségépítő rendezvényeket szervezünk, melyek alkalmasak arra, hogy vidám, a diákok ötleteiből kiinduló, de célzott közösségfejlesztő tevékenységen át az intra és interperszonális tehetségeket azonosítjuk. Majd segítségükkel megtervezzük a „KREATÚRA” napot, ahol az 5 kilencedikes osztály speciális szakmai tehetségeit is azonosítjuk. Témák: gasztronómia, vizuália, flashmob, verszengés, díszcsomagolás, virtuális hegesztés, kreatív falazás, zárfeltörés, stb. Fókuszban a gyakorlat!

 Célcsoport:

1416 éves korosztály

Célunk:

 • Szakma-specifikus tehetségek beazonosítása;
 • Játékos-kreatív keretek között egymástól tanulás lehetőségének biztosítása;
 • Élményszerű tanulási környezet megteremtése;
 • Közösségfejlesztés;

Módszerek:

Csapatversenyek, kalandpedagógiai eszközök, témamegjelenítés saját ötletek alapján, brain storming, kooperativitás;

Intézményünk 2007 óta, a TÁMOP 3.3.7 program elindításával kezdte meg tehetséggondozó munkáját, akkor még kevés tudatossággal. Ezt követően folyamatosan fejlesztettük tevékenységeinket, szélesítettük a tehetséggondozó programjaink körét, célirányossá tettük a tehetségterületeknek megfelelően a gondozást. 2013-tól 2015-ig „kísérleti” tehetséggondozó egyéni fejlesztéseket is kipróbáltunk, mely tapasztalatokat tervezzük továbbvinni a gondozási folyamatban.

Mely területeken végzünk tehetséggondozó tevékenységet?

 • Logikai – matematikai
 • Zenei
 • Nyelvi
 • Interperszonális
 • Térbeli – vizuális
 • Természeti
 • Intraperszonális
 • Testi – kinesztetikus
 • Foglalkozási terület(ek)

A tehetség szűrés és azonosítás intézményünkben alkalmazott módszerei és eszközei:

Szűrés: Diákok számára szervezett programokon, rendezvényeken előszűrünk. A programokon célirányos megfigyeléseket végeztünk. A szűrés után történik egy „előválogatás”, ekkor „elindítjuk” az azonosítási folyamatot.

Azonosítás: összeállítottunk egy önkitöltős kérdőív sorozatot a diákoknak, továbbá ezek eredményeit kiegészítjük a tanáraikkal és környezetükkel végzett interjúk információival.

Gondozás: specifikus képességet fejlesztő tevékenységekbe való bekapcsolás, rendezvényeken való részvétel, versenyeken való megmérettetés, kiscsoportos foglalkozások, szakkörök, tanórai differenciálás, projektekben való részvétel biztosítása (hazai és külföldi – francia és német).

Utógondozás rendszerét tervezzük kidolgozni a „ Tehetséggondozó Műhely” pályázat keretében.