Tanévünk eseménynaptára

Tanévünk eseménynaptára

A 2016-2017. Tanév Helyi Rendje

A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet: a 2017/2018. tanév rendjéről alapján.

A tanév hetes beosztása

hetek száma “A” hét napok száma hetek száma “B” hét napok száma
1. szeptember 01. 1 1. szeptember 04-08. 5
2. szeptember 11-15. 5 2. szeptember 18-22. 5
3. szeptember 22-29. 5 3. október 02-06. 5
4. október 09-13. 5 4. október 16-20. 5
5. október 24-27. 4
23 20
ŐSZI SZÜNET: 2017. október 30. – november 03.
5. november 13-18. 5
6. november 06-10. 5 6. november 27 – december 01 5
7. november 20-24. 5 7. december 11-15. 5
8. december 04-08. 5
9. december 18-22. 5
20 15
TÉLI SZÜNET: 2017. december 27 – 2018. január 02.
10 január 03-05. 3 8. január 08-12. 5
11. január 15-19.
5 9. január 22-26. 5
12. január 29-február 02. 5 10. február 05-09. 5
13. február 12-16. 5 11. február 19-23. 5
14. február 26-március 02. 5 12. március 05.- március 10. 6
15. március 12-14. 3 13. március 19-23. 5
16. március 26-28. 3
29 31
TAVASZI SZÜNET: 2018. március 29 – április 03.
14. április 04-06. 3
17. április 09-13. 5 15. április 16-21.
6
18. április 23-27. 5   16. május 2-4.

végzősök: május 3.

3

2

19. május 07-11. 5 17. május 14-18. 5
20. május 22-25. 4 18. május 28-június 1. 5
21. június 04-08. 5 19. június 11-15. 5
  összesen 93       94

“A” hét összesen: 21 hét                                         “B” hét összesen: 19 hét

“A” hét összesen: 93 nap                                        “B” hét összesen: 94 nap

*végzősök

“A” hét összesen: 18 hét                                          “B” hét összesen: 16 hét

“A” hét összesen: 79 nap                                        “B” hét összesen: 78 nap

A 2017/2018. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

2018. március 10. szombat munkanap    március 16. péntek pihenőnap

2018. április 21. szombat munkanap        április 30. hétfő pihenőnap

 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok:

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakközépiskolában hét munkanapot, szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda).

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

Témahetek szervezése:

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

  • Pénzügyi és vállalkozói témahét. március 05-09.
  • Digitális témahét: április 09-13.
  • Fenntarthatósági témahét: 2018. április 23-27.

Országos mérés, értékelés, belső mérés szakmai ellenőrzés:

Kompetenciamérés a 10. évfolyamokon: 2018. május 23. A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2017. november 24-ig.

Időpont Megnevezés Felelős
2018.05.23. ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS MÜLLER KATALIN ANDREA

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2018. január 9.-április 27. között Feltöltés NETFIT rendszerbe: 2018. június 1-ig.

Időpont Megnevezés Felelős
2018.01.09. és 2018. 04.27 között NETFIT MÉRÉS Molnár Gábor

 

A belső mérések időpontjai:

Időpont Megnevezés Felelős
2018. április

(külön beosztás)

év végi vizsgák, szakközépiskola 10., 11. évf. („kisérettségi”) KISSNÉ HERCZEG ANIKÓ, SZAKTANÁROK

 

  1. november 02 – 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében vizsgálják a KIR intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP jelentésben nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, az OH által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogatórendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeinek történő megfelelést.

Érettségi vizsgák, vizsgaidőszakok, vizsganapok:

A 2017. évi október-novemberi érettségi vizsgák:

  • írásbeli 2017. október 13-27.;
  • szóbeli emelt szint 2017. november 09-13.,
  • középszint 2017. november 20-24.

A 2018. évi május-júniusi érettségi vizsgák:

  • írásbeli 2017. május 04-28.;
  • szóbeli emelt szint 2018. június 07- 14.,
  • középszint 2017. június 18-29.
IDŐPONT Kezdés VIZSGA
2018. 05.07. 8 óra Magyar nyelv és irodalom
2018. 05.08. 8 óra matematika
2018. 05.09. 8 óra TÖRTÉNELEM
2018. 05.10. 8 óra ANGOL NYELV
2018. 05.11. 8 óra NÉMET NYELV
2018. 05.17. 8 óra INFORMATIKA
2018. 05.18. 14 óra Földrajz
2018. 05. 16. 8 óra ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgy
2018. 06. 07-14   emelt szintű szóbeli vizsgák
2018. 06. 18-29. 8 óra 12. SzA osztály, SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA
2018. 06. 18-29. 8 óra SZÉ/12/2 osztály, SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA
2018. 06. 18-29. 8 óra 12. DK/A osztály, SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA