Tanévünk eseménynaptára

A 2018/2019. tanév helyi rendje

A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet: a 2018/2019. tanév rendjéről alapján.

A tanév hetes beosztása

hetek száma “A” hét napok száma hetek száma “B” hét napok száma
1. szeptember 3 – 7. 5 1. szeptember 10 – 14. 5
2. szeptember 17 – 21. 5 2. szeptember 24 – 28. 5
3. október 1 – 5. 5 3. október 8 – 13. 6
4. október 15 – 19. 5 4. október 24 – 26. 3
20 19
  ŐSZI SZÜNET: 2018. október 29 – 31.
5. november 5 – 10. 6
5. november 12 – 16. 5 6. november 19 – 23. 5
6. november 26 – december 1. 6 7. december 3 – 7. 5
7. december 10 – 15. 6 8. december 17 – 21. 5
17 21
  TÉLI SZÜNET: 2018. december 27 – 2019. január 2.
9. január 3 – 4. 2
8. január 7 – 11. 5 10. január 14 – 18. 5
9. január 21 – 25.

(I. fél év vége)

5 11. január 28 – február 1. 5
10. február 4 – 8. 5 12. február 11 – 15. 5
11. február 18 – 22. 5 13. február 25 – március 1. 5
12. március 4 – 8. 5 14. március 11 – 14. 4
13. március 18 – 22. 5 15. március 25 – 29. 5
14. április 1 – 5. 5 16. április 8 – 12. 5
15. április 15 – 17. 3
38 36
  TAVASZI SZÜNET: 2019. április 18 – 23.
17. április 24 – 26. 3
16. április 29 – május 3.

végzősök: május 2.

4

3

18. május 6 – 10. 5
17. május 13 – 17. 5 19. május 20 – 24. 5
18. május 27 – 31. 5     20. június 3 – 7. 5
19. június 11 – 14. 4    
    18         18
  összesen 93         94

“A” hét összesen: 19 hét                                         “B” hét összesen: 20 hét

“A” hét összesen: 93 nap                                         “B” hét összesen: 94 nap

*végzősök

“A” hét összesen: 16 hét                                          “B” hét összesen: 17 hét

“A” hét összesen: 78 nap                                         “B” hét összesen: 79 nap

 

A 2018/2019. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő (9/2017. (V. 19.) NGM rendelet):

október 13. szombat munkanap         október 22. hétfő pihenőnap

november 10. szombat munkanap     november 2. péntek pihenőnap

december 1. szombat munkanap        december 24. hétfő pihenőnap

december 15. szombat munkanap      december 31. hétfő pihenőnap

A tanév, a tanítási év:

A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

A középfokú iskolákban az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2018. május 2. (csütörtök).

A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc nap, szakközépiskolában száznyolcvan a tanítási napok száma.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok:

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakközépiskolában hét munkanapot, szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Az őszi szünet 2018. október 29-től november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása:

 • 1 nap diáknap
 • 1 nap pályaorientációs nap (Vályi nap)
 • 1 nap „Serpenyő nap”
 • 2 nap nevelési értekezlet
 • 2 nap továbbképzési nap

Témahetek szervezése:

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 • „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét: február 25 – március 1.
 • Fenntarthatósági témahét: 2019. március 18 – 22.
 • Digitális témahét: április 8 – 12.

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés:

Kompetenciamérés a 10. évfolyamokon: 2019. május 29. A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2018. november 23-ig.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2019. január 9 – április 26. között Feltöltés NETFIT rendszerbe: 2019. május 31-ig.

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok:

A 2018. évi október-novemberi érettségi vizsgák: írásbeli 2018. október 12 – 29.; szóbeli emelt szint 2018. november 8 – 12., középszint 2018. november 19 – 23.

A 2019. évi május-júniusi érettségi vizsgák: írásbeli 2019. május 3 – 24..; szóbeli emelt szint 2019. június 5 – 13., középszint 2019. június 17 – 28.

Szakmai vizsgaidőszak, vizsganapok

A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati az alábbi időpontban kell megszervezni:

 1. a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2018. október 1 – 5. 8.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. október
 2. b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2019. február 4 – 8. 8.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2019. február – március
 3. c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2019. május 13 – 14., május 16 – 17., május 22. 8.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2019. május – június szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2019. május – június

Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2019. május 30-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.

 

Tervezett fontosabb események
Alakuló értekezlet 2018. augusztus 23. 9 óra
Javító- és osztályozó vizsgák 2018. augusztus 23. 11 óra, aug. 24. 8 óra
Tanévnyitó tantestületi értekezlet 2018. augusztus 31. 9 óra
Tanévnyitó ünnepség 2018. szeptember 3. 8 óra
Nyílt napok 2018. november 15-16.
Pályaorientációs nap (Vályi nap) 2018. december 1.
Szalagtűző 2018. december 7.
Félévi osztályozó értekezlet 2019. január 25.
Félévi értesítők kiadása 2019. február 1-ig
Félévi nevelőtestületi értekezlet 2019. február 4.
Végzős osztályozó 2019. május 2.
Ballagás 2019. május 4.
Osztályozó értekezlet 2019. június 14.
Tanévzáró ünnepély 2019. június 21.
Év végi nevelőtestületi értekezlet 2018. június  28.
 

Tanítás nélküli munkanapok:

Pályaorientációs nap (Vályi nap) 2018. december 1.
„Serpenyő-nap” 2018. december 15.
Nevelési értekezlet 1. 2019. február 4.
Nevelési értekezlet 2. később meghatározandó időpontban
Továbbképzési nap 1. 2019. január 3.
Továbbképzési nap 2. 2019. január 4.
Diáknap 2019. május 2.