Tanévünk eseménynaptára

Tanévünk eseménynaptára

A 2016-2017. Tanév Helyi Rendje

A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet: a 2016/2017. tanév rendjéről alapján.

A tanév hetes beosztása

hetek száma “A” hét napok száma hetek száma “B” hét napok száma
1. szeptember 01-02. 2 1. szeptember 05-09. 5
2. szeptember 12-16. 5 2. szeptember 19-23. 5
3. szeptember 26-30. 5 3. október 03-07. 5
4. október 10-15. 6 4. október 17-21. 5
5. október 24-28. 5
23 20
ŐSZI SZÜNET: 2016. november 02 – november 04.
5. november 07-11. 5
6. november 14-18. 5 6. november 21-25. 5
7. november 28-december 02. 5 7. december 05-09. 5
8. december 12-16. 5 8. december 19-21 3
15 18
TÉLI SZÜNET: 2016. december 22 – 2017. január 02.
9. január 03-06. 4 9. január 09-13. 5
10. január 16-20. (1 félév vége) 5 10. január 23-27 5
11. január 30-február 3. 5 11. február 06-10. 5
12. február 13-17. 5 12. február 20-24. 5
13. február 27-március 03. 5 13. március 06.- március 10. 5
14. március 13-17. 4 14. március 20-24. 5
15. március 27-31. 5 15. április 03-07. 5
16. április 10-12. 3
36 35
TAVASZI SZÜNET: 2017. április 13 – április 18.
16. április 19-21. 3
17. április 24-28. 5 17. május 02-05.(végzősök: május 04.) 43
18. május 08-12. 5   18. május 15-19. 5
19. május 22-26. 5 19. május 29-június 02. 5
20. június 06-09. 4 20. június 12-15. 4
19 21/20
  összesen 93       94

“A” hét összesen: 20 hét                                         “B” hét összesen: 20 hét

“A” hét összesen: 93 nap                                        “B” hét összesen: 94 nap

*végzősök

“A” hét összesen: 17 hét                                          “B” hét összesen: 17 hét

“A” hét összesen: 79 nap                                        “B” hét összesen: 79 nap

A 2016/2017. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

 1. október 15 szombat munkanap
 2. október 31 hétfő pihenőnap

 

A tanév, a tanítási év:

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök).

A középfokú iskolákban az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2017. május 04. (csütörtök).

A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban száznyolcvan nap, szakközépiskolában és szakiskolában száznyolcvanegy a tanítási napok száma.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok:

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakközépiskolában és szakiskolában hat munkanapot, szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Az őszi szünet 2016. november 2-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).

A téli szünet 2016. december 22-tól 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 19. (szerda).

A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása:

 • 1 nap diáknap
 • 1 nap Vályi Nap és Szalagtűző
 • 2 nap nevelési értekezlet
 • 2 nap továbbképzési nap

Témahetek szervezése:

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 • Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete: március 06-10.
 • Digitális témahét: április 03-07.
 • Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete: 2017. április 24-28.

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés:

Kompetenciamérés a 10. évfolyamokon: 2017. május 24.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2017. január 9-április 30. között (feltöltés NETFIT rendszerbe: 2017. június 1-ig).

Közösségi szolgálat teljesítésének és dokumentálásának vizsgálata: 2017. január 02-március 31. között.

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok:

A 2016. évi október-novemberi érettségi vizsgák: írásbeli 2016. október 14-22.; szóbeli emelt szint 2016. november 10-14., középszint 2016. november 21-25.

A 2017. évi május-júniusi érettségi vizsgák: írásbeli 2017. május 05-26.; szóbeli emelt szint 2017. június 02- 09., középszint 2017. június 19-30.

Szakmai vizsgaidőszak, vizsganapok

A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati az alábbi időpontban kell megszervezni:

 1. a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2016. október 3–7. 8.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2016. október
 2. b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2017. február 6–10. 8.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2017. február–március
 3. c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2017. május 15–16., május 18–19., május 22. 8.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2017. május–június szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2017. május–június

Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2017. június 1-jén is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.