Szakközépiskolai kínálatunk

FONTOS VÁLTOZÁS:

Válasszad a szakközépiskolát (régebben szakiskola), mert

  • szakképzettséget kapsz 3 év alatt,
  • ezt követően érettségit szerezhetsz 2 év alatt,
  • munkaerőpiacon keresett szakmákat, ösztöndíjjal támogatott hiányszakmákat tanulhatsz,
  • duális képzés, ami az jelenti, hogy 10. évfolyamtól tanulószerződéssel a külső gyakorlati helyeken havi pénzbeli juttatás is jár.

Ha szakmát szeretnél:

A szakközépiskolai képzés keretében a 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezők 3 éves, szakmai vizsgára történő felkészítésbe kapcsolódhatnak be. Tanulmányaik során a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat a 9. évfolyam sikeres elvégzésével szerezhetik meg, szakmai gyakorlatukat az iskola tanműhelyeiben biztosítjuk. A tanulók ezt követően, sikeres szintvizsga után köthetnek tanulószerződést gazdálkodó szervezetekkel gyakorlati oktatás céljából.

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek az alábbi szakközépiskolai képzéseket tervezzük indítani:

Szakma Kód Szakma Kód
Asztalos (H) 0903 Kőműves (H) 0908
Épület és szerkezetlakatos (H) 0904 Pék 0909
Eladó 0905 Pincér 0910
Festő, mázoló, tapétázó 0906 Szakács 0911
Hegesztő (H) 0907
(H)= várhatóan a 2018-19. tanévtől HIÁNYSZAKMA, melynek tanulásáért tanulmányi eredménytől függően 10-35 ezer Ft/hó ösztöndíj jár.

Tanulóink a tanulmányaik során a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat a 9. évfolyam sikeres elvégzésével szerezhetik meg, szakmai gyakorlatukat ekkor az iskola tanműhelyeiben biztosítjuk. A tanulók ezt követően, sikeres szintvizsga esetén köthetnek tanulószerződést a gyakorlati oktatás céljából.

Felvételi követelmény: A felvételnél a szakgimnáziumban és a szakközépiskolában egyaránt az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi jegyeket vesszük figyelembe.

A felvétel feltétele: az orvosi alkalmasság igazolása.

A szakács, pincér, festő, mázoló, tapétázó szakmák esetében pályaalkalmassági vizsgálatra is sor kerül.

Érettségizetteknek:

A fenti szakmai képzések bármelyike választható a közismereti tantárgyak tanulása és értékelése alóli mentességgel.

Érettségi vizsgához kötött képzési kínálatunk, melyhez az érettségit legkésőbb az első félév végig meg kell szerezni:

  • Informatikai rendszergazda (OKJ szám 54 481 04)
  • Grafikus (OKJ szám 54 211 04)
  • Gazdasági informatikus (OKJ szám 54 481 02)
  • Kereskedő (OKJ szám 54 341 01)
  • Irodai asszisztens (OKJ szám 54 346 01)

Képzési idő: 2 év

A felvétel feltétele továbbá az orvosi alkalmasság igazolása, valamint az irodai asszisztens szakma esetében pályaalkalmassági vizsgálatra is sor kerül a képzést megelőzően.