Tamási Város Érdemes Pedagógusa lett Kökönyei Hedvig

A Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiumának volt pedagógusa, igazgatóhelyettese, gyakorlati oktatásvezetője Porga Ferenctől, Tamási polgármesterétől vehette át a kitüntetést ünnepélyes keretek között október 23-án, melyhez szívből gratulálunk!

Kökönyei Hedvig 2001-ben még főiskolai, közgazdász hallgatóként kezdte tanári pályáját a Vályi Péter Szakképző Iskolában. Az iskolában nem csak szakmai tanárként tevékenykedett, de aktív szerepet vállalt a diákönkormányzat rendezvényeinek szervezésében, a diákok felkészülésének segítésében is. Munkája mellett folyamatosan képezte magát, egyetemi közgazdász diplomát, majd ezzel ritka párosításban magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, középiskolai tanár diplomát szerzett. Az élethosszig tartó tanulás nála nem csak üres szólam, tudatosan és folyamatosan képezi magát, számos tanfolyamot, képzést végzett, közoktatás-vezető végzettséget szerzett. Az elmúlt több mint tíz évben az iskola nemzetközi és hazai pályázatainak írásából, koordinálásából, pénzügyi és szakmai vezetéséből is kivette a részét. Osztályfőnöki teendőket is ellátott, nagyon jó közösségeket épített tanulóival és kollégáival egyaránt, mindez pedagógiai sikerességének alapja. Diákjaiban nemcsak azt látta amilyenek, hanem azt is, amivé válhatnak, ezért nagy odaadással igyekezett fejleszteni a bennük lévő lehetőségeket. Ebbéli sikereit rangos országos versenyeken szerzett jó helyezések mutatják. 2010-ben bekapcsolódott az iskola felnőttképzési munkájába is, tanfolyamok szervezése, vezetése, dokumentálása mellett tanári szerepet is betöltött a felnőttképzésben.
3 évig az iskola szakmai igazgatóhelyetteseként, gyakorlati oktatásvezetőként tevékenykedett, de bekapcsolódott a szakmai vizsgáztatás rendszerébe is. Az idei tanévtől a Tamási Tankerületi Központ munkáját segíti tudásával, tapasztalatával.

Szintén kedvelheted...