Mesterségbeli tehetségígéretek mutatkoztak be a Vályiban

Lezárult a Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiumában a Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósult, „Mesterségbeli tehetségígéretek a Vályiban” című program. A zárórendezvényt június 7-én tartották az iskola Tehetségnapján.

A Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2016 márciusától (TP 121 002 153) regisztrált tehetségpont lett, terveik közt szerepel, hogy a 2018/19. tanévben elnyerjék az akkreditált tehetségpont címet. A tehetségpont létrehozásával és a tehetségprogram működtetésével az iskola elsődleges célja a tehetségígéretes tanulók érdeklődésének feltárása és szélesítése, belső motivációjuk megerősítése, a mesterségbeli tehetség fejlesztése, valamint interperszonális tehetséggondozás játékos, kreatív foglalkozások által.

A Nemzeti Tehetségprogram keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásaként az alábbi elnyert források biztosították a hátteret munkájukhoz az idei tanévben:

„A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” címmel kiírt pályázatra 1.874.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek a Mesterségbeli tehetségígéretek a Vályiban” programra (NTP-KNI-17-0098).

A program 2017 októberétől 2018 júniusáig tartott. Célja esély és lehetőség megteremtése, támogató közeg biztosítása egy sikeres, magabiztos és motivál életpálya megalapozására, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók tanulmányi és egyéni előmenetelére is.

A 20 fő 9. évfolyamos tanuló 60 órás fejlesztő program keretében mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetett választott szakmája szerint 4 kiscsoportban – a fémipar, az építőipar, a vendéglátás és a kereskedelem terén. Szakmájuk olyan területeit, érdekességeit is megismerhették, olyan felfedező élményekhez juthattak, amelyek a hagyományos tantervben nem szereplő, új és izgalmas témákkal, ötletekkel ismertették meg őket. A szakmai fejlesztés mellett hangsúlyosak voltak a személyiségfejlesztő és csapatépítő foglalkozások, és a program részét képezték a feltöltődést biztosító sport és kézműves foglalkozások is. A tanulók végezetül két napos szakmai kiránduláson vehettek részt, ahol gyárlátogatáson voltak a Mercedes-gyárban, megismerkedtek Katona József városával, voltak színházban és egy „bolygóközi túra” végállomásaként a Planetáriumban is.

A program 2018. június 7-én az iskola tehetségnapja keretében megszervezett záró rendezvénnyel ért véget. A rendezvényen a program felelőse, Kissné Herczeg Anikó igazgatóhelyettes ismertette a tanév tehetségfejlesztő munkáját és kiemelten a „mesterségbeli tehetségígéretek” program elért eredményeit. Az iskola galériájában kiállításra kerültek többek közt a program megvalósítása során készített fotók, dokumentumok és a tanulók által készített termékek: a kézműves foglalkozásokon elkészült tárgyak, a fémiparosok kiskapu-makettje, az építősök mozaik képei, a vendéglátósok munkáját bemutató fotósorozat, az eladók által a 3D nyomtatási technikával elkészített modern bolt-makett, a „Vályi ÖKO-bolt”. Ezek a darabok minden bizonnyal még évekig taneszközökként fogják szolgálni az oktatást.

A kiállítás részét képezték a „nagyok” eredményeit bemutató tárgyak, oklevelek is. Így a tehetséggondozás keretében a Szakma Kiváló Tanulója Verseny felkészítése során elkészített Mária Valéria híd makettje, amely már a kaposvári „Légy a szakmád mestere” kiállításon is sikert aratott. Az alkotók közül ketten az SZKTV-n országos helyezést értek el hegesztő szakmában: Szalma Zoltán 5., Dein Attila 6. helyezett lett. Gyönyörködhettünk Kárász Vivien pincér díszasztalában, aki az országos elődöntőben képviselte az iskolát.

„A tehetségsegítés feltételrendszerének javítást célzó hazai programok” támogatására kiírt pályázaton az „Eszközfejlesztés a Vályiban a mesterségbeli tehetségek fejlesztéséért” pályázatára (a pályázat azonosító száma: NTP-TFJ-17-0049) 900.000,- forintot nyert.

A támogatásból beszerzésre került egy Points of You nevű fototerápián alapuló fejlesztő eszköz, az egyéni és csoportos fejlődés hatékony és kreatív eszköze. Lehetővé teszi, hogy megszabaduljunk a bevett gondolkodási mintáktól és a szokványos megoldásoktól, és megismerkedjünk valami újjal, felfedezzük a változás, kiteljesedés és növekedés új útjait. A képek segítségével az eszköz a már berögzült gondolkodási sémákból kizökkent, a jobb és bal agyféltekét is megdolgoztatja a foglalkozások során. A fejlesztőeszköz gyártójának ajánlása alapján: „A környezetbarát, fototechnikán alapuló eszközök azért születtek, hogy inspiráljanak, és megnyissák a szívet és az elmét.” Az eszköz használatát 12 fő pedagógus a beszállító jóvoltából egy napos képzés keretében sajátíthatta el.

A pályázati forrásból tovább bővült az iskola 3D nyomtató laborja is. A 3D nyomtatók tárgyszkennerrel és 3D tollakkal való bővítése új lehetőségeket nyit a népszerű eszköz használatában, bővíti a modellezési lehetőségeket, szélesebb körű és több tanuló egyidejű foglalkozatását teszi lehetővé.

Az iskola bekapcsolódott a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében megvalósuló csoportos tehetségsegítő programba, amelynek megvalósítását a MATEHETSZ 300 000,- Ft programfelelősi díjjal és természetbeni támogatással segítette. A programba 50 tanuló bevonásával kézműves és 3D szakkör, valamint filmklub került megvalósításra.

 

 

Szintén kedvelheted...