Egy egész hét szólt a találkozásokról

Találkozások hete – ezt a nevet kapta a Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiumának október közepén lezajlott rendezvénye.

Az ötlet több szálon fogant: az egyik, hogy a Vályiban visszatérő módon október 23-a előtt mindig zajlik egyfajta kulturális rendezvénysorozat, melyet pályázati forrásból, vagy az iskola alapítványának hozzájárulásából finanszíroznak. Az idei esemény másik szálát Bicskey Zsolt közelmúltban bekövetkezett távozása generálta. A magát képírónak nevező művész a 2002-es iskola felújítás és bővítés kapcsán térítésmentesen bocsátotta az intézmény részére az aulát díszítő Találkozások című pannót. Egyfajta tisztelgés is volt a Találkozások hete, melynek címét természetesen a pannó adta, ebben a témában töltötték meg az egész hetet.  – Találkoztunk volt diákjainkkal, és megalakult a Vályis Öregdiákok Szövetsége, és találkoztunk volt kollégáinkkal is, akik közreműködésével létrejött a Vályis Nyugdíjas Klub – tudtuk meg az intézmény igazgatójától, Vida Lajostól. – Bicskey Zsolt életmű tárlatának megnyitója volt a legnagyobb odafigyelést igénylő programelemünk, és a legnagyobb népszerűséget is ez a rendezvény tudhatta magáénak. A környékbeli vállalkozókkal, gazdálkodó szervezetekkel való találkozás a városvezetés hathatós segítéségével valósult meg, itt a munkaerőpiac és a szakképzés rendkívül szoros összefonódásának tartalmi elemeit, feladatait, lehetőségeit volt szerencsénk átbeszélni. Fontos kiemelnem, hogy a munkatársaim ötletei, segítsége jelentette a biztosítékot, hogy a rendezvénysorozatunk jól illeszkedett a vályis hagyományokba, remélem, hogy a következő év októberében hasonlóan színvonalas programot szervezhetünk majd.

Szintén kedvelheted...