Érdemes Pedagógus címet kapott iskolánk tanára

Furján Katalin magas színvonalú szakmai-pedagógiai felkészültsége elismeréseként 2014-től kamarai vizsgabizottsági tagként, 2015-től szakmai vizsgabizottsági elnökként segíti a szakképzési rendszer feladatainak teljesülését.

Iskolánk pedagógusa, Furján Katalin a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának Vendéglátó és Szálloda szakán közgazdász, majd ugyanitt közgazdász tanár, a Pécsi Tudományegyetemen okleveles közgazdász végzettséget szerzett. Számos továbbképzésen, tanfolyamon, kurzuson folyamatosan képezte, képzi magát, hogy tudását kamatoztatni tudja mindennapi munkája, a diákokkal való kapcsolata során.
Munkaviszonya kezdetétől – a Vályi Péter Szakképző Iskolában – feladata a Fortiana Szálló vezetése, a szálloda működéséhez szükséges előkészítő feladatok elvégzése, rendezvényszervezési feladatok koordinálása.
Kimagasló felkészültsége, jó szervezőkészsége, példás munkafegyelme predesztinálta arra, hogy ellássa a vendéglátás-kereskedelem munkaközösség vezetését. Ebben a beosztásában képviseli tantárgycsoportja érdekeit, felelős munkaközössége szakmai, módszertani és nevelési tevékenységért, kollégáival jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony szakmai képzésért a vendéglátás és kereskedelem területén. Összeállítja és ellenőrzi a munkaközösség éves munkaprogramját, mely beépül az intézmény munkatervébe. Koordinálja a szakmai versenyeket és részt vesz a tanulók felkészítésében. A felkészített tanulók gyakran érnek el kiemelkedő sikereket: vizsgamentességet a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, arany, ezüst és bronz minősítéseket rangos gasztronómiai versenyeken.
Pályája során a folyamatos szakmai fejlődést mindig szem előtt tartja. Sokirányú pedagógiai és szakmai továbbképzései közül kiemelendő angliai és olaszországi tanulmányútja. Vállalásai túlmutatnak az általa vezetett munkaközösség feladatkörén, tehetséggondozó munkáját nem csak a versenyfelkészítések területén fejti ki, az iskola tehetségpontjának koordinátoraként szervezi az iskola ez irányú tevékenységét. Az iskola által vállalt vendéglátó tevékenységeket – akár az iskola épületeiben, akár kitelepüléssel – magas színvonalon szervezi és bonyolítja, öregbítve ezzel iskolája és az ott folyó képzések hírnevét, a megbízható, jó színvonalú szolgáltatást szívesen veszik igénybe a város más intézményei, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt. Szaktanári munkája mellett folyamatosan ellát osztályfőnöki feladatokat is, mely nem kevés munkát és nem csekély felelősséget jelent. Pedagógusi munkáját minden területen a tanulóközpontúság jellemzi, és kollégáival is kiegyensúlyozott, baráti viszonyt ápol, a Vályi közösség meghatározó személyiségévé vált az elmúlt évek során.
Magas színvonalú szakmai-pedagógiai felkészültsége és tapasztalata elismeréseként 2014-től kamarai vizsgabizottsági tagként, 2015-től szakmai vizsgabizottsági elnökként segíti a szakképzési rendszer feladatainak teljesülését.

Kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk!

Szintén kedvelheted...