Tamási Város Érdemes Pedagógusa lett Erdős Orsolya tanárnő

Erdős Orsolya a Vályi Péter Szakképző Iskola magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanára.
1996-ban a főiskola elvégzése után a budapesti Keve utcai Általános Iskolában helyezkedett el, majd 2 év múlva hazatért Tamásiba és a Vályi Péter Szakképző Iskolában folytatta tanári munkáját, ahol azóta is dolgozik. 1999-ben az ELTÉN magyar szakos egyetemi diplomát szerzett. Szaktanári munkája mellett 1999-től osztályfőnöki feladatokat is ellát, 2000-től az iskola humán munkaközösségének vezetője.
Erdős Orsolya a Vályinak munkába állása óta meghatározó egyénisége, emberi és nevelői magatartása példaértékű, stílusa mindig kifogástalan. Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel és végtelen türelemmel oktat és nevel. Munkáját az igényesség, gondosság, tervszerűség, kreativitás, a tanulókkal való sokoldalú törődés jellemzi. Tanóráit az új tanulásszervezési módszerek alkalmazása, az értékközvetítés és az élménynyújtás jellemzik. Az iskolai pályázatokban, projektekben aktívan részt vesz. Ötleteivel és igényes megvalósítással gazdagítja azokat.
Kiváló szaktanári munkáját számtalan versenyeredmény fémjelzi megyei és országos szinten egyaránt: vers-és prózamondó versenyekre, Kazinczy Szép Magyar Beszéd Versenyre, Helikon Ünnepségre és egyéb kulturális bemutatókra készíti fel és kíséri el tanulóit. A város lakossága is gyakran élvezheti munkájának eredményeit: színvonalas városi ünnepségek összeállítása és a tanulók alapos felkészítésének eredményeként a Vályi iskola színvonalas előadásokkal gazdagítja évek óta városi ünnepségeket. Személyesen is vállalkozik fellépésekre, az irodalmat és a zenét énekes és hangszeres megszólaltatással az iskolai és a városi rendezvényeken egyaránt magas színvonalon népszerűsíti.

A Tamási Város Érdemes Pedagógusa kitüntetést október 23-án vehette át, mely alkalomból volt és jelenlegi tanítványa, Kovacsics László és Staudt Renáta egy meglepetés dallal kedveskedtek neki. A duót számos alkalommal Erdős Orsolya készítette fel fellépésekre, versenyekre.

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Szintén kedvelheted...