Horváth Lászlónétól búcsúzunk

A kiváló pedagógustól, a segítőkész baráttól, a munkáját mindig lelkiismeretesen és türelmesen végző kollégától kellett végleg elköszönnünk.

Tamási mindhárom oktatási intézménye kitűzte a fekete zászlót a hírre, melyet megtörten vettünk tudomásul. Horváth Lászlóné ugyanis középiskolai tanári matematika-fizika szakos diplomájának átvétele után először 1977-től a Tamási Általános Iskolában kezdett el dolgozni, 1991-től nyugdíjazásáig a Vályi Péter Szakképző Iskola tantestületét erősítette, és óraadó tanárként részt vett a Béri Balogh Ádám Gimnázium életében is.  Fájdalommal teli szívvel búcsúztak mindhárom intézmény pedagógusai, munkatársai a szeretett kollégától, aki maradandót alkotott munkája, s egész élete során. A Vályi egyik meghatározó pedagógusaként hozzájárult a tanulói és iskolai fejlődéshez egyaránt. Eredményesen és dinamikusan végezte a rá bízott feladatokat, legyen szó munkaközösség vezetésről, nevelési dokumentumok kidolgozásáról, versenyekre vagy érettségire való felkészítésről. Munkáját tanulói és kollégái egyaránt elismerték, 2005-ben Tamási Város Önkormányzata is, amikor Tamási Város Érdemes Pedagógusai közé választották. Színfoltja volt ő a Vályinak, az ízig-vérig pedagógus, akit diákjai tisztelettel és szeretettel hívtak “Mini Marika” néninek. Halálhíre kollégáin kívül megérintette nem csak a jelenlegi, de volt diákjait is: sokan emlegették fel, hogy csak miatta szerették a matekot vagy a fizikát, legendás tanárként él az emlékezetükben, aki a személyiségével nevelt, és az egyik leghitelesebb pedagógus volt, akit valaha ismertek. „Példamutató odaadása tartotta bennem a hitet, amikor kellett” – osztotta meg egyikük.

Búcsúztatóján mindhárom tantestület tagjai, diákok és volt diákok köszöntek el tőle egy-egy szál virággal. Részvétünket ezúton is szeretnénk kifejezni a gyászoló családnak, fájdalmukban velük osztozunk. Mindig emlékezni fogunk Marikára, és megőrzünk mindent, amit tőle kaptunk az évek során: segítséget, baráti tanácsot, útmutatást, mosolyt. Nyugodjék békében!

„A szó arra való, hogy a csendre fölkészítsen. A csend, ha beköszönt, azzá lesz a szó, aki nincsen.”

 

A Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégiumának tantestülete

Szintén kedvelheted...